మినీటూల్ న్యూస్ సెంటర్

స్థిర - మీ బ్యాటరీ అనుభవించిన శాశ్వత వైఫల్యం [మినీటూల్ న్యూస్]

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

విండోస్ నవీకరణ లోపానికి 6 పరిష్కారాలు 0x80244018 [మినీటూల్ న్యూస్]
విండోస్ నవీకరణ లోపానికి 6 పరిష్కారాలు 0x80244018 [మినీటూల్ న్యూస్]
హాగ్వార్ట్స్ లెగసీ EMP.dll కనుగొనబడలేదు ఎర్రర్‌ని ఎలా పరిష్కరించాలి? (3 మార్గాలు)
హాగ్వార్ట్స్ లెగసీ EMP.dll కనుగొనబడలేదు ఎర్రర్‌ని ఎలా పరిష్కరించాలి? (3 మార్గాలు)
పరిష్కరించడానికి 9 చిట్కాలు CHKDSK పేర్కొనబడని లోపం విండోస్ 10 సంభవించింది [మినీటూల్ చిట్కాలు]
పరిష్కరించడానికి 9 చిట్కాలు CHKDSK పేర్కొనబడని లోపం విండోస్ 10 సంభవించింది [మినీటూల్ చిట్కాలు]
chrome: net-internals #dns పని చేయకపోతే ఏమి చేయాలి?
chrome: net-internals #dns పని చేయకపోతే ఏమి చేయాలి?
దాచిన ఫైళ్ళను ఎలా చూపించాలి Mac Mojave / Catalina / High Sierra [MiniTool News]
దాచిన ఫైళ్ళను ఎలా చూపించాలి Mac Mojave / Catalina / High Sierra [MiniTool News]
పరిష్కరించబడింది! ERR_NETWORK_ACCESS_DENIED Windows 10/11 [మినీ టూల్ చిట్కాలు]
పరిష్కరించబడింది! ERR_NETWORK_ACCESS_DENIED Windows 10/11 [మినీ టూల్ చిట్కాలు]
బోర్డర్ 3 క్రాస్ సేవ్: అవును లేదా? ఎందుకు మరియు ఎలా? [మినీటూల్ న్యూస్]
బోర్డర్ 3 క్రాస్ సేవ్: అవును లేదా? ఎందుకు మరియు ఎలా? [మినీటూల్ న్యూస్]
ERR_PROXY_CONNECTION_FAILED ని ఎలా పరిష్కరించాలి? ఈ పద్ధతులను ప్రయత్నించండి [మినీటూల్ న్యూస్]
ERR_PROXY_CONNECTION_FAILED ని ఎలా పరిష్కరించాలి? ఈ పద్ధతులను ప్రయత్నించండి [మినీటూల్ న్యూస్]
Bootres.dll అవినీతి విండోస్ 10 ను పరిష్కరించడానికి టాప్ 6 మార్గాలు [మినీటూల్ చిట్కాలు]
Bootres.dll అవినీతి విండోస్ 10 ను పరిష్కరించడానికి టాప్ 6 మార్గాలు [మినీటూల్ చిట్కాలు]
విండోస్ 10 లో కమాండ్ ప్రాంప్ట్ చేయడానికి బూట్ చేయడానికి ఉత్తమ 2 మార్గాలు [మినీటూల్ చిట్కాలు]
విండోస్ 10 లో కమాండ్ ప్రాంప్ట్ చేయడానికి బూట్ చేయడానికి ఉత్తమ 2 మార్గాలు [మినీటూల్ చిట్కాలు]